W tym tygodniu nadzór budowy dokonał wpisu do dziennika budowy o wykonaniu kolejnego etapu budowy obejmującego realizację tynków i instalacji w budynkach. Prace zostały wykonane miesiąc przed czasem. W sierpniu jest planowane uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, co będzie zwieńczeniem wszystkich odbiorów inwestycji.
Podobnie jak budowa, sprzedaż również nie zwalnia tempa. Do zakończenia prac jeszcze kilka miesięcy, a w ofercie pozostało tylko 6 mieszkań ze 140 występujących w całym etapie. Szybka sprzedaż mieszkań determinuje nas do intensywnej pracy nad ostatnim (trzecim) etapem inwestycji. Wkrótce poinformujemy o terminie rozpoczęcia oferowania…